Zakres Usług

Prawo cywilne

 

Kompleksowa obsługa prawna osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, polegająca w szczególności na analizie i opracowywaniu:

  • projektów umów,

  • sporządzaniu pism procesowych,

  • reprezentacji przed sądami powszechnymi w zakresie spraw związanych z ochroną prawa własności, w tym własności nieruchomości i innych praw rzeczowych (np. służebność, posiadanie), stosunków obligacyjnych, a mianowicie realizacji postanowień umownych, odpowiedzialności za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych, bezpodstawnego wzbogacenia oraz spraw z dziedziny prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek).

Adwokat Małgorzata Skowron 

rozwód, alimenty, podział majątku, sprawy spadkowe, sprawy karne

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 

Kompleksowa obsługa prawna osób fizycznych ze szczególnym uwzględnieniem spraw o:

  • rozwód,

  • separację,

  • podział majątku wspólnego,

  • alimenty,

  • władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem,

  • ustalenie i egzekucję kontaktów z małoletnim dzieckiem,

  • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.

Prawo karne

 

Obrona praw klienta na etapie postępowania przygotowawczego, a następnie postępowania sądowego w charakterze obrońcy oskarżonego lub pełnomocnika pokrzywdzonego.

Prawo pracy

 

Przygotowywanie projektów umów o pracę, reprezentacja interesów klienta po stronie pracownika jak i pracodawcy w sporach sądowych z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, naruszenia podstawowych praw pracownika, odpowiedzialności materialnej i porządkowej pracownika.

DURA LEX SED LEX | Twarde prawo, ale prawo

Problemy małżeńskie

 

 

rozwód

separacja

podział majątku

Problemy rodzinne

 

alimenty

władza rodzicielska

kontakty z dzieckiem

ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa

Problemy cywilne

 

 

sprawy spadkowe

zniesienie współwłasności

odszkodowanie

Kancelaria

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Małgorzata Skowron

ul. Pocztowa 7/16

59-220 Legnica

 

NIP: 691-223-12-58

REGON: 022470556

 

Konto bankowe:

Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie:

PL 88 1750 0012 0000 0000 3205 2169

SWIFT: RCBWPLPW

Siedziba

Kontakt

Kancelaria | Usługi | Cennik | Blog | Kontakt

Adwokat Małgorzata Skowron ©  2014 - 2021