Prawo cywilne

W ramach świadczonych usług
z zakresu prawa cywilnego oferuję pomoc w:

 • przygotowywaniu pism procesowych
  – pozwy, odpowiedzi na pozew, wnioski, apelacje, zażalenia, odwołania,
  skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
  wnioski o wznowienie postępowania, skargi kasacyjne,
 • sporządzaniu opinii prawnych,
 • prowadzeniu negocjacji oraz rokowań,
 • uzyskaniu odszkodowań z tytułu szkody na osobie albo mieniu
  z tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, błędów lekarskich,
  poślizgnięć i upadków w miejscach publicznych, śmierci osoby bliskiej,
 • sprawach o unieważnienie umów kredytów w walutach obcych
  – kredyty indeksowane do CHF, kredyty denominowane w CHF,
 • sprawach z zakresu prawa rzeczowego
  – zasiedzenie nieruchomości, eksmisja, uzgodnienie treści księgi wieczystej
  z rzeczywistym stanem prawnym, ustanowienie drogi koniecznej,
  wydanie nieruchomości, zniesienie współwłasności,
 • przygotowywaniu pism procesowych
  – pozwy, odpowiedzi na pozew, wnioski, apelacje, zażalenia, odwołania,
  skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
  wnioski o wznowienie postępowania, skargi kasacyjne,
 • sporządzaniu opinii prawnych,
 • prowadzeniu negocjacji oraz rokowań,
 • uzyskaniu odszkodowań z tytułu szkody na osobie albo mieniu
  z tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, błędów lekarskich,
  poślizgnięć i upadków w miejscach publicznych, śmierci osoby bliskiej,
 • sprawach o unieważnienie umów kredytów
  w walutach obcych
  – kredyty indeksowane do CHF, kredyty denominowane w CHF,
 • sprawach z zakresu prawa rzeczowego
  – zasiedzenie nieruchomości, eksmisja, uzgodnienie treści księgi wieczystej
  z rzeczywistym stanem prawnym, ustanowienie drogi koniecznej,
  wydanie nieruchomości, zniesienie współwłasności,
 • sprawach spadkowych
  – stwierdzenie nabycia spadku, stwierdzenie nieważności testamentu,
  – sprawy o wydziedziczenie lub dotyczące niegodności dziedziczenia,
  – dział spadku, zachowek,
 • sprawach o zapłatę
  – wezwania do zapłaty, windykacja należności,
  pomoc zadłużonym,
 • sprawach o roszczenia z umów
  – niewykonanie albo niewłaściwe wykonanie umowy, rękojmia, gwarancja,
 • sprawach pracowniczych i ubezpieczeniowych
  – ustalenie stosunku pracy i jego rozwiązanie, mobbing, dyskryminacja i wypadki przy pracy,
  odwołanie od decyzji organów rentowych
  i ubezpieczeniowych.

Twoja sprawa dotyczy czegoś innego?
Opisz mi swoją sprawę, a postaram znaleźć dla Ciebie najlepsze rozwiązanie,
bądź też wskażę odpowiednią osobę, która będzie w stanie Ci pomóc

Twoja sprawa dotyczy czegoś innego?
Opisz mi swoją sprawę, a postaram znaleźć dla Ciebie najlepsze rozwiązanie,
bądź też wskażę odpowiednią osobę,
która będzie w stanie Ci pomóc

Prawo cywilne jest jedną z najważniejszych gałęzi prawa, dlatego w pracy każdego prawnika nieodzowna jest jego znajomość. Reguluje ono stosunki prawne pomiędzy podmiotami prawa prywatnego, czyli osobami fizycznymi i prawnymi.  W Lublinie prawo cywilne odgrywa istotną rolę w codziennym funkcjonowaniu zarówno przedsiębiorców, jak i każdego zwykłego mieszkańca. Nie każdy wie, że prawo cywilne stosujemy nawet robiąc zakupy w supermarkecie. Można powiedzieć, że z prawem cywilnym mamy do czynienia już od momentu poczęcia. Na mocy przepisów prawa cywilnego spadkowego dziecko poczęte, a jeszcze nienarodzone posiada warunkową zdolność do dziedziczenia po zmarłym spadkodawcy. Zakup mieszkania w Lublinie czy okolicy również będzie wiązał się z zastosowaniem regulacji prawa cywilnego, podobnie jak konieczność ustanowienia drogi koniecznej do swojego gruntu czy skorzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji. Jest to niezwykle szeroka gałąź prawa regulująca niemal każdy aspekt naszego życia.

KONTAKT

ZAPRASZAM
DO KONTAKTU

Jestem do Państwa dyspozycji

Lublin

ul. Artura Grottgera 10/1

20-029 Lublin

507 839 849

kancelaria@adwokat-skowron.pl

RODO

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Skowron, NIP 7123422771, z siedzibą w Lublinie, ul. Artura Grottgera, nr 10, lok. 1. Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane tylko w celu odpowiedzi na zadane pytanie.  Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu kontaktu. Dane osobowe nie będą przechowywane. Odbiorcami danych będą podmioty współpracujące z Administratorem Danych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji wydarzenia. Osobie przyasługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych,  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Wysyłając wiadomość, akcpetujecie Państwo niniejszą Politykę Prywatności