Podział majątku | Adwokat Małgorzata Skowron

Podział majątku - vademecum

Małżonkowie mogą dokonać podziału majątku w trakcie rozwodu, a także po nim: umownie lub w sądzie. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Po rozwodzie należy złożyć do sądu odpowiedni wniosek.

 

 

Co podlega podziałowi?

Podziałowi podlegają aktywa majątku wspólnego małżonków. Co do zasady niedopuszczalne są rozliczenia długów. Jednak w praktyce przy zgodzie małżonków istnieje możliwość obciążenia jednego z nich obowiązkiem spłaty długu.

 

 

Czy zawsze po równo?

Zgodnie z art. 43 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednak z ważnych powodów, każdy z nich może żądać, aby ustalenie udziałów  nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.

Przy ocenie tego w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego bierze się pod uwagę również nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

 

Ile kosztuje podział?

Koszty uzależnione są od sposobu podziału. Wniosek do sądu o podział majątku po rozwodzie podlega opłacie w wysokości 1000 zł lub 300 zł, jeżeli małżonkowie przedstawią zgodny plan podziału. Należy pamiętać o kosztach sądowych, które obciążają strony w sposób określony w Kodeksie postępowania cywilnego, o ewentualnym wynagrodzeniu biegłego, kosztach mediacji, a także wynagrodzeniu adwokata lub radcy prawnego.

Przy umownym podziale majątku należy pamiętać o konieczności zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, jeżeli w skład dzielonego majątku wchodzi nieruchomość. Koszty takiego podziału obejmują taksę notarialną i 23% VAT.

Małżonkowie mogą dokonać podziału majątku w trakcie rozwodu, a także po nim: umownie lub w sądzie.
25 lutego 2020

Blog

Adwokat Małgorzata Skowron 

rozwód, alimenty, podział majątku, sprawy spadkowe, sprawy karne

Kancelaria

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Małgorzata Skowron

ul. Pocztowa 7/16

59-220 Legnica

 

NIP: 691-223-12-58

REGON: 022470556

 

Konto bankowe:

Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie:

PL 88 1750 0012 0000 0000 3205 2169

SWIFT: RCBWPLPW

Siedziba

Kontakt

Kancelaria | Usługi | Cennik | Blog | Kontakt

Adwokat Małgorzata Skowron ©  2014 - 2021