Spadek | procedura krok po kroku

Spadek | procedura krok po kroku

 

Prawo nakłada na nas szereg obowiązków w związku ze śmiercią osoby bliskiej lub krewnego. Tym podstawowym, który powinniśmy zrealizować również we własnym interesie, jest przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.

 

Warto zapoznać się z procedurą krok po krok, a w szczególności tego:

 • od czego zaczyna się sprawa spadkowa?

 • jak wygląda procedura spraw spadkowych?

 • w jaki sposób można podzielić masę spadkową?

 • ile wynoszą opłaty sądowe w postępowaniu spadkowym?

 • gdy pojawia się spór o to, kto jest spadkobiercą.

 

Krok 1 – Od czego zaczynają się sprawy spadkowe?

 

Każdy spadkobierca w ciągu 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy, powinien złożyć jedno z trzech oświadczeń.

 

Rodzaje oświadczeń:

 • Przyjęcie spadku wprost – co oznacza, że spadkobierca przyjmuje wszelkie prawa, obowiązki i zobowiązania, które wchodzą w skład spadku.

 • Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – wówczas spadkobierca odpowiada również za długi spadkodawcy, ale tylko do wysokości wówczas co do zasady odpowiadasz za długi spadkowe tylko do wysokości wartości masy spadkowej.

 • Odrzucenie spadku – spadkobierca, który odrzucił spadek, jest wyłączony z dziedziczenia.

 

W przypadku niezłożenia oświadczenia przyjmuje się, że spadek zostaje przyjęty wraz z dobrodziejstwem inwentarza, jednak tylko do wysokości masy spadkowej. Spadkobiercy składają oświadczenia przed sądem w ramach postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Należy pamiętać, aby w oświadczeniu wskazać wszystkie osoby, które mogą być spadkobiercami. Opłata sądowa, którą należy uiścić za oświadczenie wynosi 100 zł.

 

Postępowanie w sprawach spadkowych – czy jest niezbędne?

 

Mimo, że jest się spadkobiercą, bez stwierdzenia nabycia spadku nie można rozporządzać majątkiem zmarłego. Aby móc rozporządzać masą spadkową, w którą wchodziły np. nieruchomości, pieniądze zgromadzone na rachunkach bankowych lub samochód, wymagane jest przeprowadzenie postępowania spadkowego.

 

Krok 2 – Stwierdzenie nabycia spadku

 

Następny krok w trakcie załatwienia spraw spadkowych to stwierdzenie nabycia spadku.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może złożyć każda osoba, która uważa się za spadkobiercę albo posiada prawny interes w prawidłowym wskazaniu spadkobierców. Do wniosku niezbędne jest zgromadzenie dokumentów takich jak: akt zgonu spadkodawcy oraz akty urodzenia dzieci, a w przypadku kobiet, które zawarły związek małżeński, akty małżeństwa – po to, by sąd mógł potwierdzić stopień pokrewieństwa.

Wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Prawo do złożenia wniosku nie ma ograniczeń czasowych, co oznacza, że nie ulega przedawnieniu ani nie wygasa. Stwierdzenie nabycia spadku nie można nastąpić wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy lub jeśli wszyscy spadkobiercy złożyli swoje oświadczenia. Prawo do spadku się nie przedawnia!

 

Krok 3 – Dział masy spadkowej

 

Podział masy spadkowej jest kolejnym krokiem po sądowym stwierdzeniu nabycia spadku albo uzyskaniu aktu poświadczenia dziedziczenia. Masa spadkowa przed podziałem jest współwłasnością wszystkich spadkobierców.

Dział spadku jest podziałem całej masy spadkowe na poszczególnych spadkobierców, tak aby każdy mógł samodzielnie dysponować swoją częścią spadku.

 

W jaki sposób można podzielić masę spadkową?

 • Poprzez umowę zawartą między wszystkimi spadkobiercami. W przypadku gdy mamy do czynienia z nieruchomością musi zostać sporządzony akt notarialny. Taki rodzaj umowy może zostać zawarty tylko i wyłącznie, jeśli wszyscy spadkobiercy są zgodni co do podziału.

 • Przez złożenie odpowiedniego wniosku do sądu. Taki wniosek może złożyć każdy ze spadkobierców.

 

Dokumenty wymagane do wniosku

 • Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia.

 • Spis inwentarza lub wykaz majątku, który ma być przedmiotem działu.

 • Informacje o testamentach spadkodawcy.

 • Jeśli podzielona ma zostać nieruchomość, należy dołączyć dokument potwierdzający, że spadkodawca był jej właścicielem (np. wydruk z księgi wieczystej).

 

Opłaty sądowe przy sprawach spadkowych

 

Opłata sądowa od wniosku o dział spadku wynosi 500 zł, jeśli spadkobiercy złożą zgodny projekt działu spadku, pobiera się opłatę w kwocie 300 zł. Kwotę 1000 zł pobiera się od wniosku o dział spadku połączoną ze zniesieniem współwłasności. W przypadku gdy wniosek zawiera zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 zł.

 

Gdy pojawia się spór o to, kto jest spadkobiercą

 

Gdy pojawia się spór o to, kto jest spadkobiercą i co wchodzi w skład spadku, udział adwokata może okazać się konieczny ponieważ:

 • Adwokat pomoże skierować wniosek o stwierdzenie nabycia spadku do właściwego sądu.

 • Adwokat pomoże ustalić, jakie dokumenty trzeba zgromadzić, aby postępowanie mogło zostać przeprowadzone,

 • Adwokat pomoże ustalić, kto musi brać udział w postępowaniu. Błędne ustalenie kręgu spadkobierców może mieć poważne następstwa w przyszłości,

 • Adwokat wyjaśni jakie są skutki oświadczenia o odrzuceniu spadku dla bliskich i dalszej rodziny, co jest szczególnie ważne gdy spadkobierca pozostawił po sobie długi.

 • Adwokat poradzi  co należy zrobić, by spadek przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza oraz poinformuje kto i w jaki sposób sporządzi spis inwentarza czyli spis tego wszystkiego, co pozostawił po sobie spadkodawca.

 

 

Adwokat Małgorzata Skowron

20 maja 2021

Blog

Adwokat Małgorzata Skowron 

rozwód, alimenty, podział majątku, sprawy spadkowe, sprawy karne

Kancelaria

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Małgorzata Skowron

ul. Pocztowa 7/16

59-220 Legnica

 

NIP: 691-223-12-58

REGON: 022470556

 

Konto bankowe:

Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie:

PL 88 1750 0012 0000 0000 3205 2169

SWIFT: RCBWPLPW

Siedziba

Kontakt

Kancelaria | Usługi | Cennik | Blog | Kontakt

Adwokat Małgorzata Skowron ©  2014 - 2021