Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

W ramach świadczonych usług
z zakresu prawa rodzinnego oferuję pomoc w sprawach:

 • rozwodowych oraz o separację
  – z orzeczeniem winy,
  – bez orzekania o winie,
  – rozwód połączony z podziałem majątku wspólnego,
  – powrót do poprzedniego nazwiska,
 • alimentacyjnych
  – ustalenie, podwyższenie lub obniżenie świadczeń alimentacyjnych
  na rzecz dzieci lub małżonka,
 • z zakresu kontaktów rodziców z dziećmi
  – ograniczenie kontaktów do określonych sposobów porozumiewania
  się na odległość,
  – zakaz spotykania się z dzieckiem,
  – zakaz zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,
  – zezwolenie na spotykanie się z dzieckiem tylko
  w obecności drugiego z rodziców,
  – opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd,
 • o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem
  – ograniczenie władzy rodzicielskiej
  do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka,
  – do zasięgania informacji o istotnych sprawach dziecka,
 • dotyczących rozstrzygania o istotnych sprawach dziecka
  – wyrażenie zgody na wyrobienie paszportu dla dziecka,
  wyjazdy zagraniczne, wybór szkoły,
 • o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa,
 • o uregulowanie kwestii majątkowych małżonków
  – podział majątku wspólnego małżonków, rozdzielność majątkowa.
 • rozwodowych oraz o separację
  – z orzeczeniem winy,
  – bez orzekania o winie,
  – rozwód połączony z podziałem majątku wspólnego,
  – powrót do poprzedniego nazwiska,
 • alimentacyjnych
  – ustalenie, podwyższenie lub obniżenie świadczeń alimentacyjnych
  na rzecz dzieci lub małżonka,
 • z zakresu kontaktów rodziców z dziećmi
  – ograniczenie kontaktów do określonych sposobów porozumiewania
  się na odległość,
  – zakaz spotykania się z dzieckiem,
  – zakaz zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,
  – zezwolenie na spotykanie się
  z dzieckiem tylko w obecności
  drugiego z rodziców,
  – opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd,
 • o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem
  – ograniczenie władzy rodzicielskiej
  do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka,
  – do zasięgania informacji o istotnych sprawach dziecka,
 • dotyczących rozstrzygania o istotnych sprawach dziecka
  – wyrażenie zgody na wyrobienie paszportu dla dziecka,
  wyjazdy zagraniczne, wybór szkoły,
 • o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa,
 • o uregulowanie kwestii majątkowych małżonków
  – podział majątku wspólnego małżonków, rozdzielność majątkowa.

Mam świadomość, jak wrażliwej materii dotykają sprawy z tej dziedziny, dlatego do problemów, z jakimi się spotykam, zawsze podchodzę z pełną empatią
i dbałością o interes Klienta.

Twoja sprawa dotyczy czegoś innego?
Opisz mi swoją sprawę, a postaram znaleźć dla Ciebie najlepsze rozwiązanie,
bądź też wskażę odpowiednią osobę, która będzie w stanie Ci pomóc

Twoja sprawa dotyczy czegoś innego?
Opisz mi swoją sprawę, a postaram znaleźć dla Ciebie najlepsze rozwiązanie,
bądź też wskażę odpowiednią osobę,
która będzie w stanie Ci pomóc

Prawo rodzinne to zbiór przepisów regulujących stosunki prawne w rodzinie. Łączy w sobie kilka rodzajów prawa. Dotyczy ono m.in. spraw o rozwód, władzy rodzicielskiej, kontaktów rodzica z dzieckiem, obowiązku alimentacyjnego czy rozdzielności majątkowej. Adwokat od prawa rodzinnego w Lublinie może prowadzić sprawy w pierwszej instancji zarówno w sądzie okręgowym, jak i w sądzie rejonowym w zależności od przedmiotu sprawy. Sprawa o rozwód w Lublinie będzie toczyła się w murach Sądu Okręgowego, zaś postępowania w sprawie o alimenty, kontakty, władzę rodzicielską czy rozdzielność majątkową w Sądzie Rejonowym w Lublinie lub Świdniku, które są sądami rodzinnymi. Głównymi zasadami kierującymi prawem rodzinnym są: zasada dobra dziecka, zasada ochrony rodziny, zasada równości małżonków i trwałości związku małżeńskiego.

KONTAKT

ZAPRASZAM
DO KONTAKTU

Jestem do Państwa dyspozycji

Lublin

ul. Artura Grottgera 10/1

20-029 Lublin

507 839 849

kancelaria@adwokat-skowron.pl

RODO

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Skowron, NIP 7123422771, z siedzibą w Lublinie, ul. Artura Grottgera, nr 10, lok. 1. Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane tylko w celu odpowiedzi na zadane pytanie.  Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu kontaktu. Dane osobowe nie będą przechowywane. Odbiorcami danych będą podmioty współpracujące z Administratorem Danych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji wydarzenia. Osobie przyasługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych,  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Wysyłając wiadomość, akcpetujecie Państwo niniejszą Politykę Prywatności