Prawo karne

Nie wiesz jakie prawa Ci przysługują?
Poszukujesz adwokata który specjalizuje
się w prawie karnym?
Zostałeś oskarżony o popełnienie przestępstwa?
Zapraszam do kontaktu!

Oferuję pomoc w zakresie:

Nie wiesz jakie prawa Ci przysługują?
Poszukujesz adwokata który specjalizuje
się w prawie karnym?
Zostałeś oskarżony
o popełnienie przestępstwa?
Zapraszam do kontaktu!

Oferuję pomoc
w zakresie:

sporządzania pism procesowych
– prywatne akty oskarżenia, odpowiedzi na akty oskarżenia,
zażalenia, apelacje, kasacje,
obrony w każdym stadium postępowania karnego:
– po zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu,
– w trakcie śledztwa lub dochodzenia,
– przed sądem pierwszej i drugiej instancji
oraz Sądem Najwyższym,
– na etapie postępowania wykonawczego,
reprezentowania interesów pokrzywdzonego
– sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, zastępowanie pokrzywdzonych występujących w charakterze oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych, zastępowanie pokrzywdzonych występujących z wnioskami o naprawienie szkody, odszkodowanie, zadośćuczynienie.

Pomoc w sprawach karnych

Pomoc dla podejrzanych,
oskarżonych i pokrzywdzonych
w sprawach o:

 • przestępstwa

  (wypadki drogowe, prowadzenie pojazdu
  w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, posiadanie środków odurzających lub psychotropowych, zniesławienie, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej, uszkodzenie ciała, zabójstwo, udział w bójce lub pobiciu, uporczywe nękanie innej osoby (tzw. stalking), naruszenie miru domowego, składanie fałszywych zeznań, fałszywe zawiadomienie
  o przestępstwie, fałszerstwo dokumentów, kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze, oszustwo, przywłaszczenie, paserstwo, niszczenie lub uszkodzenie mienia, etc.),

 • przestępstwa
  (wypadki drogowe, prowadzenie pojazdu
  w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, posiadanie środków odurzających lub psychotropowych, zniesławienie, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej, uszkodzenie ciała, zabójstwo, udział w bójce lub pobiciu, uporczywe nękanie innej osoby (tzw. stalking), naruszenie miru domowego, składanie fałszywych zeznań, fałszywe zawiadomienie
  o przestępstwie, fałszerstwo dokumentów, kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze, oszustwo, przywłaszczenie, paserstwo, niszczenie lub uszkodzenie mienia, etc.),
 • wykroczenia

  (zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka, prowadzenie pojazdu bez uprawnienia, zakłócenie spokoju lub porządku publicznego, nielegalne wykonywanie działalności gospodarczej, złośliwe niepokojenie drugiego człowieka, kradzież lub przywłaszczenie, kradzież leśna, niszczenie lub uszkadzanie cudzej rzeczy, etc.).

 • wykroczenia
  (zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka, prowadzenie pojazdu bez uprawnienia, zakłócenie spokoju lub porządku publicznego, nielegalne wykonywanie działalności gospodarczej, złośliwe niepokojenie drugiego człowieka, kradzież lub przywłaszczenie, kradzież leśna, niszczenie lub uszkadzanie cudzej rzeczy, etc.).
 • pomoc dla skazanego
  w postępowaniu wykonawczym

  (warunkowe przedterminowe zwolnienie
  z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, odroczenie i przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności, wyrok łączny, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, zwolnienie z odbycia reszty kary odbywanej
  w systemie dozoru elektronicznego, odroczenie płatności kary grzywny lub rozłożenie jej na raty, zatarcie skazania).

 • pomoc dla skazanego
  w postępowaniu wykonawczym
  (warunkowe przedterminowe zwolnienie
  z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, odroczenie i przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności, wyrok łączny, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, zwolnienie z odbycia reszty kary odbywanej
  w systemie dozoru elektronicznego, odroczenie płatności kary grzywny lub rozłożenie jej na raty, zatarcie skazania).

Twoja sprawa dotyczy czegoś innego?
Opisz mi swoją sprawę, a postaram znaleźć dla Ciebie najlepsze rozwiązanie,
bądź też wskażę odpowiednią osobę, która będzie w stanie Ci pomóc

Twoja sprawa dotyczy czegoś innego?
Opisz mi swoją sprawę, a postaram znaleźć dla Ciebie najlepsze rozwiązanie,
bądź też wskażę odpowiednią osobę,
która będzie w stanie Ci pomóc

Prawo karne jest zbiorem przepisów wprost określających czyny zabronione oraz konsekwencje ich popełnienia. Adwokat od prawa karnego w Lublinie może występować zarówno przed sądem okręgowym, jak i sądem rejonowym w zależności od rodzaju popełnionego czynu zabronionego lub w zależności od etapu postępowania – we właściwym sądzie lub w prokuraturze. W sprawie karnej adwokat Tomasz Skowron Lublin może występować w roli obrońcy w odniesieniu do oskarżonego, obwinionego lub podejrzanego albo jako pełnomocnik pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego. Adwokat może reprezentować interesy swojego klienta także po wyroku skazującym, w tzw. postępowaniu wykonawczym, które dotyczyć może np. warunkowego przedterminowego zwolnienia czy przerwy w karze.

KONTAKT

ZAPRASZAM
DO KONTAKTU

Jestem do Państwa dyspozycji

Lublin

ul. Artura Grottgera 10/1

20-029 Lublin

507 839 849

kancelaria@adwokat-skowron.pl

RODO

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Skowron, NIP 7123422771, z siedzibą w Lublinie, ul. Artura Grottgera, nr 10, lok. 1. Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane tylko w celu odpowiedzi na zadane pytanie.  Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu kontaktu. Dane osobowe nie będą przechowywane. Odbiorcami danych będą podmioty współpracujące z Administratorem Danych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji wydarzenia. Osobie przyasługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych,  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Wysyłając wiadomość, akcpetujecie Państwo niniejszą Politykę Prywatności