Nowy taryfikator punktów karnych za wykroczenia drogowe

Nowy taryfikator punktów karnych za wykroczenia drogowe

Od 17 września 2022 roku obowiązuje nowy taryfikator punktów karnych za wykroczenia drogowe, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego.

Rozporządzenie jest efektem zmian w Prawie ruchu drogowym, które były szeroko komentowane na początku 2022 r. i stanowi drugi etap tych zmian.

Zgodnie z nowymi przepisami kierowcy mogą aktualnie otrzymać karę 15 punktów za pojedyncze wykroczenia drogowe. Wśród nich znajdziemy m.in. kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających, omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na przejście, niezastosowanie się do sygnałów świetlnych, przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h, naruszenie zakazu omijania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżanie na przejazd, jeśli rozpoczęło się ich opuszczanie lub ich podnoszenie nie zostało zakończone, a także przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami. 

Aktualnie kierowcy otrzymają także więcej punktów karnych za przekroczenie dozwolonej prędkości, aniżeli było to przed 17 września 2022 r. Za przekroczenie prędkości do 10 km/h kierujący otrzyma 1 pkt karny (wcześniej bez punktów), za przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h kierujący otrzyma 2 pkt karne, za przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h kierujący otrzyma 3 pkt karne, za przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h kierujący otrzyma 5 pkt karnych, za przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h kierujący otrzyma 7 pkt karnych, za przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h kierujący otrzyma  9 pkt karnych (było 6 pkt), za przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h kierujący otrzyma 11 pkt karnych (było 8 pkt), za przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h kierujący otrzyma 13 pkt karnych, za przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h kierujący otrzyma 14 pkt karnych, za przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h kierujący otrzyma 15 pkt karnych.

Kolejna ważna zmiana dotyczy okresu, po którym punkty karne „zerują się”. Do 17 września 2022 r. był to rok, a aktualnie okres ten zwiększono do 2 lat. Z perspektywy kierowców kolejna niekorzystna zmiana polega na tym, że usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego będzie zależało od uregulowania mandatu. Dwuletni termin będzie zatem liczony od dnia zapłaty mandatu, a nie jak dotychczas od popełnienia wykroczenia drogowego.

Koniec także z redukcją punktów w ramach szkoleń w WORD-ach. Nowe przepisy nie przewidują możliwości uczestniczenia w organizowanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego szkoleniach redukujących punkty karne. Na podstawie starych przepisów odbycie szkolenia oznaczało anulowanie 6 punktów karnych.

Pierwszy etap zmiany w Prawie o ruchu drogowym oznaczał znaczne zwiększenie kwot mandatów karnych. Od 17 września 2022 r. wprowadzono dodatkowe obostrzenie w tym zakresie. Ponowne popełnienie wykroczenia tego samego typu w ciągu dwóch lat będzie wiązało się z mandatem w podwójnej wysokości.

Stawki mandatów w przypadku recydywy drogowej za przekroczenie prędkości będą wynosić:

  • za przekroczenie prędkości oponad 30 km/h mandat wynosi 800 zł (przy recydywie – 1600 zł);
  • za przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h mandat wynosi 1000 zł (przy recydywie – 2000 zł);
  • za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h mandat wynosi 1500 zł (przy recydywie – 3000 zł);
  • za przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h mandat wynosi 2000 zł (przy recydywie – 4000 zł);
  • za przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h mandat wynosi 2500 zł (przy recydywie – 5000 zł).

 

Kosztowne „punktowo” będą także rozmowy telefonicznie w przypadku korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem. Powyższe będzie wiązało się z otrzymaniem 12 pkt karnych.

Jeżeli według Państwa przekonania mandat drogowy został wystawiony niesłusznie, to istnieje możliwość jego uchylenia. W takich sytuacjach konieczne jest złożenie wniosku o uchylenie mandatu drogowego do sądu rejonowego, który jest właściwy dla terenu, na którym wystawiono mandat. Pamiętać należy, że mają Państwo na to 7 dni od dnia przyjęcia mandatu.

Phishing, vishing, spoofing czyli uwaga na oszustów internetowych

Phishing, vishing, spoofing czyli uwaga na oszustów internetowych   Phishing   Phishing jest jedną z form fałszerstwa komputerowego. Wskazana metoda oszustwa polega...

Stwierdzenie nabycia spadku

Jedną z najpowszechniejszych kategorii spraw rozpoznawanych przez sądy cywilne są sprawy spadkowe, z którymi niemal każdy na pewnym etapie będzie miał...

Jak skutecznie dochodzić alimentów?

Skuteczne dochodzenie alimentów krok po kroku Kwestia roszczeń alimentacyjnych jest niezwykle szeroka, stąd nie jest możliwe zwięzłe przedstawieniu wszystkich zagadnień w ramach...

Tymczasowo aresztowany – wniosek o umożliwienie kontaktu telefonicznego

Tymczasowo aresztowany ma prawo wnioskować (osobiście bądź przez obrońcę) o wyrażenie przez prokuraturę lub sąd (w zależności od tego...