System dozoru elektronicznego (SDE)

System dozoru elektronicznego (SDE)

System dozoru elektronicznego (SDE) Dozór elektroniczny jako forma odbywania kary pozbawienia wolności uregulowany został w Kodeksie karnym wykonawczym. Skazany, który spełnia ustawowe przesłanki, może odbyć całą karę pozbawienia wolności przebywając we własnym domu...